Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch 2017

Phẫu thuật nhân đạo bệnh nhân sứt môi, hở hàm ếch 2017 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Phẫu thuật nội soi 2017 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng