Phẫu thuật nội soi tắc phần nối bể thận niệu quản

Tiếp theo kế hoạch hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ngoại tiết niệu trong Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020, ngày 06/05/2017 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục mời Đoàn công tác Bệnh viện nhi Trung ương về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 

Thành phần đoàn tham gia gồm ThS.BS Lê Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu- Bệnh viện Nhi Trung ương. Đoàn đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tắc phần nối bể thận niệu quản theo phương pháp cầm tay chỉ việc cho kíp phẫu thuật bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ca phẫu thuật diễn ra thành công bệnh nhân xuất viện ổn định. kết quả sau mổ tốt. 

Một số hình ảnh chuyển giao phẫu thuật: