Đại hội đảng bộ BVTEHP nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vinh dự được Đảng bộ Quận Kiến An chọn làm Đại hội điểm của Quận Kiến An.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Văn Khuê - Thành ủy viên - Bí thư quận ủy quận Kiến an - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận; đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Thành ủy và Quận Ủy Kiến An. Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc Đại hội Đảng bộ bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy mới gồm 9 đồng chí và cũng ngay tại Đại hội đã bầu chức danh Bí thư Đảng ủy bệnh viện. PGS.Ts.Bs. Bùi Văn Chiến - Giám đốc bệnh viện được 99,9% số phiếu của các đại biểu bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy bệnh viện. Đây cũng là những ghi nhận của các đại biểu về những cống hiến đối với bệnh viện của đồng chí Bùi Văn Chiến từ ngày đồng chí được điều động về giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện. Đồng chí Trần Minh Cảnh - phó Giám đốc bệnh viện giữ chức danh phó Bí thư Đảng ủy bệnh viện.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.