Hội nghị Sơ kết công tác tuyến 6 tháng đầu năm 2019

Là một bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối của thành phố. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các bệnh nhân của tuyến dưới gửi đến, trong đó chủ yếu là các huyện và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh…

Một trong các nhiệm vụ của bệnh viện là công tác chỉ đạo tuyến. Từ 10 năm qua bệnh viện đã giành sự cố gắng thích đáng cho việc giúp đỡ y tế tuyến dưới mà trọng tâm là Hoạt động chỉ đạo tuyến.

Với mục đích chính là hướng về cộng đồng, giúp tuyến dưới nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ngay tại cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân tại khu vực miền Duyên hải Bắc bộ.

Hội nghị giao ban công tác Chỉ đạo tuyến được bệnh viện duy trì đều đặn hàng năm để củng cố công tác chỉ đạo tuyến cho các tuyến dưới hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn kĩ thuật chuyên ngành gắn với nhu cầu của đơn vị trong hệ thống cùng với đưa ra kế hoạch hoạt động và hợp tác cụ thể trong năm giữa các đơn vị với bệnh viện.

Đến tham dự Hội nghị có Ths.BS Trần Văn Tấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y đại diện cho Sở Y tế và 12 bệnh viện tuyến quận huyện và một số TTYT tham dự. Trong chương trình Hội nghị BSCKI Vũ Trọng Tài Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến – HTQT sơ kết tình hình công tác tuyến 6 tháng đầu năm và trình bày Kế hoạch công tác tuyến 6 tháng cuối năm 2019. Với nhiều hoạt động cụ thể như: Thống kê tình hình bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện, đào tạo CGKT hỗ trợ chuyên môn theo đề án Bệnh viện vệ tinh và đề án 1816, phản hồi, trao đổi thông tin hai chiều.

Một số hình ảnh:

Ths. Bs. Đỗ Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị các đơn vị còn được cập nhật kiến thức chuyên môn chuyên đề Cấp cứu nhi khoa cơ bản dưới sự hướng dẫn giảng dạy của ThS.BS Vũ Hữu Quyền - Trưởng khoa Cấp cứu.

Ths. Bs. Vũ Hữu Quyền – Trưởng khoa HSCC – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hướng dẫn thực hành trên mô hình.

Phòng Chỉ đạo tuyến