Quy trình xử lý điện thoại đường dây nóng tại bệnh viện

1. Trong giờ hành chính

Phòng Quản lý chất lượng: tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại đường dây nóng đến bệnh viện và xử trí theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra các cuộc gọi đến bệnh viện trên mạng Internet theo wedside đường dây nóng của Bộ Y tế: duongdaynongboyte.moh.gov.vn 2h/ lần tại phòng Quản lý chất lượng.

Bước 2: Tiếp nhận nội dung phản ánh của người bệnh.

Bước 3: Chuyển nội dung cần xử lý đến người có thẩm quyền (các phòng chức năng) giải quyết trực tiếp với người nhà bệnh nhân. Nếu vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc để có hướng giải quyết tốt nhất đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bước 4:  Báo cáo kết quả đã giải quyết và hình thức xử lý lên mạng Internet.

2. Ngoài giờ hành chính

Trực hành chính: tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại đường dây nóng đến bệnh viện và xử trí theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra các cuộc gọi đến bệnh viện trên mạng Internet theo wedside đường dây nóng của Bộ Y tế: duongdaynongboyte.moh.gov.vn 2h/ lần tại phòng trực hành chính.

Bước 2: Tiếp nhận nội dung phản ánh của người bệnh.

Bước 3: Chuyển nội dung cần xử lý đến trực thủ trưởng giải quyết trực tiếp với người nhà bệnh nhân. Nếu vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc để có hướng giải quyết tốt nhất đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bước 4:  Báo cáo kết quả đã giải quyết và hình thức xử lý lên mạng Internet.