Đoàn cán bộ Sở y tế Incheon Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại BVTEHP

Nhằm tăng cường các chương trình trao đổi hợp tác giữa các viện y tế, hợp tác trao đổi công nghệ y tế tiên tiến, tăng cường giao lưu, quảng bá, chia sẻ thông tin về các chương trình y tế giữa hai bên. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, được sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng rất vinh dự được chọn là bệnh viện duy nhất đón đoàn cán bộ Sở Y tế thành phố Incheon – Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại bệnh viện.

Đoàn cán bộ Sở Y tế Hàn quốc có bà Hye-rim Cheong, Trưởng bộ phận kinh doanh y tế nước ngoài, phòng Chính sách Y tế, thành phố Incheon – Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn.

Đại diện Sở Y tế có Ông Nguyễn Đức Quân – Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải Phòng.

 

Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng PGS. TS. Bùi Văn Chiến – Giám đốc bênh viện cùng các các cán bộ chủ chốt bệnh viện.

Phòng Chỉ đạo tuyến