Khám, sàng lọc và đưa trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của Hải Phòng sang Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí

 

Chương trình khám, sàng lọc và đưa trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của Hải Phòng sang Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí giữa Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng, Sở ngoại vụ Hải Phòng, Quỹ Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon, thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Trong 2 ngày từ  ngày 7/8 đến 8/9/2016 được sự cho phép của Sở Y tế Hải Phòng, Sở ngoại vụ Hải Phòng, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon, thành phố Incheon, Hàn Quốc thực hiện chương trình khám, sàng lọc và đưa trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của Hải Phòng sang thành phố Incheon, Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí.

 

 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hỗ trợ máy siêu âm tim, 02 bác sỹ tim mạch và phẫu thuật viên, 04 điều dưỡng kết hợp cùng các giáo sư, bác sỹ của Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon thành phố Incheon, Hàn Quốc trong ngày 7/9/2016 đã khám được 36 ca bệnh tim bẩm sinh gồm: Thông liên thất, thông liên nhĩ, Sau đóng dù còn ống động mạch, Còn lỗ bầu dục, Chuyển gốc động mạch, hẹp động mạch phổi, thất phải 2 đường ra, Hở van 2 lá, Fallot 4 Tim bẩm sinh phức tạp. Ngày 8/9 khám lại cho 21 cháu đã được phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon, thành phố Incheon, Hàn Quốc trong vòng 4 năm từ năm 2007-2014.

 

Sau đợt khám đã lựa chọn được 05 bệnh nhân sẽ được đưa sang Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon, Incheon, Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí bệnh tim bẩm sinh từ nguồn kinh phí của Trung tâm Y tế Gil của Trường Đại học Y Gachon. Đồng thời Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cử 01 Bác sỹ đi cùng 05 bệnh nhân trong thời gian dự kiến (tháng 11/2016).