Tầm nhìn, sứ mệnh

1. Tầm nhìn

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là bệnh viện chuyên khoa nhi hạng 1, tuyến cuối về nhi khoa thành phố Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của trẻ em toàn thành phố và các tỉnh lân cận. CBVC Bệnh viện đang phấn đấu xây dựng và phát triển bệnh viện thành Trung tâm nhi khoa khu vực Duyên hải Bắc Bộ.

2. Sứ mệnh

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cam kết:

- Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em tốt nhất.

- Đầu tư, ứng dụng các công nghệ cao và hiện đại để đạt được kết quả ngày một tốt hơn cho sức khỏe trẻ em.

- Phối hợp với trường đại học Y-Dược Hải Phòng, trường Cao đẳng Y Hải Phòng đào tạo học sinh, sinh viên, cán bộ y tế. Phát triển nghiên cứu khoa học.

- Chỉ đạo phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trong thành phố.

- Duy trì các mối quan hệ và hợp tác quốc tế.

- Cung cấp môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ viên chức của bệnh viện.

3. Giá trị

- Lợi ích của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu.

- Tiên tiến nhất trong chăm sóc bệnh nhân và trong các dịch vụ khác.

- Sáng tạo và đổi mới.

- Đoàn kết và hợp tác.