Lịch sử hình thành

1. Quá trình hình thành và phát triển

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 28/TCCQ-UBHC ngày 29/01/1975 của Ủy ban Hành chính thành phố nay là Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với quy mô 300 giường bệnh dưới sự giúp đỡ của các tổ chức của CHLB Đức:

- Caritasverband

- Diakonisches Werk

- Hilfsaktion

Đầu tiên, bộ khung cán bộ của Bệnh viện chỉ có 05 đ/c do Bác sĩ Vũ Văn Vĩnh làm giám đốc bệnh viện với tổng số biên chế là 247 người. Ngày 01/9/1977, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động, đó cũng là ngày khai sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Đến nay, sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Trẻ em trở thành bệnh viện hạng 1 thành phố với quy mô 500 giường bệnh, 36 khoa, phòng và gần 600 cán bộ viên chức. Trong thời gian tới, Bệnh viện phấn đấu trở thành trung tâm nhi khoa khu vực miền Duyên hải Bắc bộ như tinh thần Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em qua các thời kỳ

2.1. Đảng bộ bệnh viện qua các thời kỳ

Thời gian Tổ chức Đảng Bí thư
1975-1976  Chi bộ Đảng Vũ Văn Vĩnh
1977-1978 Đại hội Đảng bộ khóa I, II, III, IV, V Lê Trực
1988-1991 Đại hội Đảng bộ khóa VI, VII Nguyễn Danh Dưỡng
1991-1994 Đại hội Đảng bộ khóa VIII Nguyễn Duy Quảng
1994-2000 Đại hội Đảng bộ khóa IX, X, XI Hà Ngọc Bích
2000-2007 Đại hội Đảng bộ khóa XII, XII, XIV Nguyễn Văn Hanh
2007-2015 Đại hội Đảng bộ khóa XV Đỗ Mạnh Toàn
2015-nay Đại hội Đảng bộ khóa XVI  Trần Minh Cảnh

2.2 Ban giám đốc bệnh viện qua các thời kỳ

Thời gian Giám đốc Phó giám đốc
1977-1984 Vũ Văn Vĩnh

Vũ Thông

Vũ Bích Nga

Hà Ngọc Bích

1984-1996 Vũ Bích Nga

Hà Ngọc Bích

Nguyễn Duy Quảng (đến 1994)

Nguyễn Văn Tiệp (đến 1986)

Nguyễn Chí Thanh (đến 1995)

Trần Thị Thanh Thủy (từ 1996)

1996-1997 Trần Thị Thanh Thủy

Hà Ngọc Bích

Nguyễn Chí Thanh

1997-2000 Hà Ngọc Bích

Nguyễn Chí Thanh

Vũ Thị Thủy

Trần Văn Nam

2000-2015 Vũ Thị Thủy

Nguyễn Chí Thanh

Trần Văn Nam

Nguyễn Văn Hanh

Đỗ Mạnh Toàn (từ 2010)

Trần Minh Cảnh (từ 2013)

Nguyễn Tuấn Tú (từ 2010)

Phạm Văn Dương (từ 2015)

2016 Bùi Văn Chiến

Trần Minh Cảnh

Phạm Văn Dương

Đỗ Mạnh Toàn