Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

1. Tổ chức nhân sự

 

 

 

1.1. Ban chấp hành

- Bí thư: Phạm Văn Thương - Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh.

- Phó Bí thư: Nguyễn Quốc Phương - Khoa Hô hấp.

- Phó Bí thư: Vũ Đăng Quang - Phòng Tổ Chức Cán Bộ.

- Ủy viên: Bùi Thị Mỹ Linh - Phòng Điều Dưỡng.

- Ủy viên: Vũ Đình Mai - Khoa Hồi Sức Cấp Cứu.

- Ủy viên: Đinh Khắc Hai - Khoa Tim Mạch Lồng Ngực.

- Ủy viên: Phạm Đức Toàn - Khoa Tiêu Hóa.

- Ủy viên: Nguyễn Quốc Khánh - Khoa Ngoại Tổng Hợp.

- Ủy viên: Bùi Thị Tuyết Nhung  - Khoa Gây Mê Hồi Tỉnh.

1.2. Ban Thường vụ:

- Phạm Văn Thương

- Nguyễn Quốc Phương

- Vũ Đăng Quang

1.3. Số lượng đoàn viên :

- 300 Đoàn viên

1.4. Ban chấp hành các Chi đoàn

a. Chi đoàn khối Nội I: Nguyễn Quốc Phương - Bí thư chi đoàn

b. Chi đoàn khối Nội II: Vũ Đình Mai - Bí thư chi đoàn

c. Chi đoàn khối Ngoại: Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư chi đoàn

d. Chi đoàn khối Cận lâm sàng: Đinh Khắc Hai - Bí thư chi đoàn

c. Chi đoàn khối Hành Chính: Vũ Đăng Quang - Bí thư chi đoàn

2. Chức năng nhiệm vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn có 3 chức năng:

- Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã  hội hiện nay.

- Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

Mục đích lý tưởng:

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Chào mừng 40 năm thành lập Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (1/9/1977 - 1/9/2017)