Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

1. Tổ chức nhân sự

1.1. Ban chấp hành

- Bí thư: Nguyễn Quốc Phương - Khoa Hô hấp.

- Phó Bí thư: Đỗ Thị Thúy - Khoa Sơ sinh.

- Phó Bí thư: Vũ Đăng Quang - Phòng Tổ Chức Cán Bộ.

- Ủy viên: Nguyễn Quốc Khánh - Khoa Ngoại Tổng Hợp.

- Ủy viên: Nguyễn Văn Tình - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Ủy viên: Nguyễn Văn Toàn - Khoa Hồi Sức Cấp Cứu.

- Ủy viên: Bùi Thị Tuyết Nhung  - Khoa Gây Mê Hồi Tỉnh.

- Ủy viên: Đặng Thị Hương - Khoa Y học cổ truyền.

- Ủy viên: Trương Thị Lan - Phòng Chỉ đạo tuyến

- Ủy viên: Nguyễn Thị Phương Dung - Phòng Quản lý chất lượng

1.2. Ban Thường vụ:

- Nguyễn Quốc Phương

- Vũ Đăng Quang

- Đỗ Thị Thúy

1.3. Số lượng đoàn viên :

- 300 Đoàn viên

1.4. Ban chấp hành các Chi đoàn

a. Chi đoàn khối Nội I: Nguyễn Quốc Phương - Bí thư chi đoàn

b. Chi đoàn khối Nội II: Nguyễn Văn Toàn - Bí thư chi đoàn

c. Chi đoàn khối Ngoại: Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư chi đoàn

d. Chi đoàn khối Cận lâm sàng: Nguyễn Văn Tình - Bí thư chi đoàn

c. Chi đoàn khối Hành Chính: Vũ Đăng Quang - Bí thư chi đoàn

2. Chức năng nhiệm vụ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn có 3 chức năng:

- Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã  hội hiện nay.

- Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

Mục đích lý tưởng:

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.