Triển khai kỹ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

PCR (Polemerase Chain Reaction, phản ứng chuỗi polymerase) là một kỹ thuật nhằm tạo ra một lượng lớn bản sao DNA mục tiêu trong ống nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt. Xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR thường phản ứng rất nhạy và cho kết quả độ chính xác rất cao.

Khoa Hóa sinh - Bệnh viện Trẻ em Hải phòng đã triển khai kỹ thuật PCR trong chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm bắt đầu từ năm 2012.

Ứng dụng các kỹ thuật PCR trong xét nghiệm chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm do căn nguyên vi sinh vật như vi rút, vi khuẩn,… gây bệnh trên người đặc biệt là ở trẻ em. Khoa đã ứng dụng thành công các kỹ thuật xét nghiệm realtime PCR, realtime PCR đa mồi.

Một số xét nghiệm cụ thể như: realtime PCR EV, EV71, CMV, EBV, Adeno virus, sởi, ho gà, lao, HSV, RSV, tải lượng virus HBV … realtime PCR đa mồi trong chẩn đoán các tác nhân gây bệnh hô hấp, tiêu hóa, viêm não – màng não, …

Nhân lực của khoa : 10 cán bộ gồm 03 Bác sĩ và 07 Kỹ thuật viên.

Trang thiết bị: Khoa có đầy đủ các trang thiết bị để triển khai các kỹ thuật PCR. Hệ thống phòng cách ly đảm bảo an toàn sinh học cấp II.

Với trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực của khoa, nhất là sự phát triển của bệnh viện .Với tiềm lực của mình, trong thởi gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ sinh học với các lĩnh vực xét nghiệm mới …

Khoa Sinh hóa