Chuẩn bị theo dõi an toàn sau khi sử dụng rotavirus vắc xin, đánh giá dịch tễ học cơ sở của lồng ruột ở trẻ dưới 2 tuổi tại 5 nước châu Á

Lồng ruột là sự chui của đoạn ruột phía trước vào đoạn ruột phía sau theo chiều nhu động ruột, đặc trưng bởi triệu chứng ỉa phân máu, nôn, đau bụng.

Các nghiên cứu trước cho thấy có sự khác nhau theo vùng về tỉ lệ nhưng nguyên nhân của hầu hết các trường hợp lồng ruột vẫn là chưa biết. Rotavirus vắc xin có liên quan tới sự tăng nhẹ tỉ lệ lồng ruột sau khi được chứng nhận sử dụng ở các nước có thu nhập cao và vừa, nhưng chưa được đánh giá ở các nước thu nhập thấp ở Châu Phi. Để mô tả dịch tễ học cơ bản của lồng ruột ở trẻ nhỏ trước khi đưa rotavirus vắc xin vào sử dụng, những bệnh viện theo dõi chủ động lồng ruột ở trẻ dưới 2 tuổi được tiến hành ở 4 nước thu nhập thấp tại Châu Á ( Bangladesh, Nepal, Pakistan và Việt Nam).  Trong thời gian hơn 24 tháng, 15 bệnh viện nghiên cứu đã thu thập được 1415 trường hợp lồng ruột, 70% số đó là ở Việt Nam. Nhìn chung 61% trường hợp là trẻ trai và 1% tử vong (n=16),tỷ lệ tử vong thay đổi từ 8% ở Pakistan tới 0% ở Việt Nam. Tuổi trung bình của các ca bệnh thay đổi từ 6 tháng ở Bangladesh và Pakistan tới 12 tháng ở Việt Nam. Tỉ lệ trường hợp phải điều trị ngoại khoa ở Bangladesh là 100%, 88% ở Pakistan, 61% ở Nepal, 1% ở Việt Nam. Tỉ lệ cao trẻ trai và tuổi trung vị là xung quanh 6 tháng của nghiên cứu này là phù hợp với các nghiên cứu trước về mặt dịch tễ của lồng ruột ở các nước này và các nước khác.Sự khác nhau giữa điều trị và tỉ lệ tử vong của lồng ruột ở các nước này có thể phản ánh sự khác nhau về mặt tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và tính sẵn có về khả năng chẩn đoán bệnh lồng ruột. Những số liệu cơ bản này sẽ có ích trong việc theo dõi tính an toàn sau khi sử dụng vắc xin Rotavirus sau này.

File tham khảo (tiếng Anh): ISin4Asiancountries_vaccine_2018.pdf